REMAKE Hlavnou charizmou tejto série je prirodzená koordinácia medzi podlahovou a stenovou krytinou. Bazreliéfny dekor s miernymi horizontálnymi drážkami dotvára rafinovaný a pôsobivý scénický efekt.