WIDE & STYLE MINI  VOL. 2 navrhuje kresby s ručnou prácou, optické geometrie, lineárne útvary. To, čo spája rôzne vzory, je práve táto voľná interpretácia tvarov a farieb, ktorá tvorivo podnecuje dizajn nášho okolia.